Bărbatul, femeia, iubirea, dragostea și asasinatele nepasionale

Unde începe bărbatul și unde se termină bărbăția ?
Unde începe femeia și unde se termină feminitatea ?
Ce este iubirea și dragostea ce este ?
Sunt asasinatele „nepasionale” un mijloc de înlăturare a bărbăției și a feminității ?
Mai sunt asasinatele „nepasionale” de actualitate ?

Am început cu un set de întrebări care au o importanță definitorie, resimțită în viața noastră -cu sau fără conștientizare, încă de la naștere. Prin aflarea unor răspunsuri intuitive, pe baza a ceea ce este evident, trecute ulterior prin sita discernământului, a raționamentului, a logicii și a naturii noastre spirituale, putem să ne reevaluăm și implicit să ne recăpătăm ceea ce pierdem în mod alarmant pe zi ce trece: Bărbăția și Feminitatea.
Afirmând că pierderea bărbăției și a feminității sunt cele mai subtile și eficace mijloace de menținere a oamenilor într-o sclavie mascată sub diverse aparențe sociale, politice și militare, putem provoca o întreagă avalanșă de aprobări și de contestări ale subiectului, dar vom face abstracție de toate acestea pentru simplu fapt că scopul nu este polemica, ci realizarea unui contraatac aplicabil la nivel individual.
    Scopul în sine este simplu și poate fi pus în practică imediat, fapt pentru care iarăși vom ignora orice încercări de diluare sau de ducere în derizoriu, tocmai acestea putând fi o confirmare că atingerea obiectivului final este realizabilă și că stârnește frică în rândul celor care conduc din umbră „ferma” de sclavi numită Terra.
Susținătorii și vectorii de influență-coerciție ai acestor „stăpâni” sunt și ei tot niște sclavi, dar aparent au lanțul mai lung, fapt care le dă iluzia că dețin puterea asupra altora și mai ales asupra deciziilor personale în condiții de sclavie. Puterea asupra deciziilor personale este posibilă doar când nu te mai supui stăpânului.

    Singura modalitate de a ieși din sclavie și de a putea răsturna piramida puterii este să redevenim bărbați și femei așa cum suntem prin naștere, putând regăsi în noi forța necesară cu ajutorul interogarii corecte și al răspunsurilor cele mai simple. Toate acestea deoarece Adevărul este simplu, doar minciuna are nevoie de complexitate pentru a se „valida” ca adevăr.

Unde începe bărbatul și unde se termină bărbăția ?

    Bărbatul începe acolo unde faptele lui sunt evident protectoare asupra a tot ce înseamnă viață și se termină acolo unde aceste fapte încetează.
Bărbăția se diluează și apoi se termină când faptele protectoare ale celui care este născut de parte bărbătească nu se mai regăsesc în acțiunile lui zilnice. Bărbăția intră în comă prin pierderea sensului dedicat de către Creator bărbatului: Protejarea ființei umane și a perpetuării ei cu valorile necesare păstrării sensului inițial. A nu se lua aceste definiri „stricto sensu”, ci doar simplu pentru a fi eficace și aplicabile.
    Vedem, tot mai evident, că bărbatul este ajutat să devină „consumator” de protecție în loc să fie factor al realizării ei, fiind „ajutat” în mod expres să se efemineze.
Dacă cineva consideră aceste răspunsuri simpliste (poate și pe cele care urmează) atragem atenția încă o dată că Adevărul este simplu, nu și minciuna.
    Este „normal” ca fiind „educați” prin și în minciună, orice Adevăr să ni se pară „ireal” preferând o „complexitate” amețitoare și irelevantă atât timp cât nu vom accepta că suntem căldicei, iar în acest „status quo” devenim cel mai propice mediu pentru „infectarea” cu sclavie.

    ”Astfel, fiindcă eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea.” -se spune în „Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul” și iată că descoperim un sens foarte pragmatic al stărilor umane și implicit al faptelor noastre pe orice nivel -fierbinte, rece, căldicel.
Cunoaștem că bacteriile, microbii și „virușii” pot supraviețui și se dezvoltă doar în mediul „căldicel” nicidecum în cel fierbinte sau rece. De unde putem constata cu propriile simțuri că suntem „bolnavi” de sclavie, plini de bacteriile, microbii și „virușii” ei, nefiind nici fierbinți și nici reci, doar căldicei.
O să revenim asupra acestor stări după ce răspundem la următoarea întrebare.

Unde începe femeia și unde se termină feminitatea ?

    Femeia începe acolo unde manifestările ei emoționale și fizice sunt puse în folosul transmiterii de energie bărbatului protector, implicit și mai ales prin creșterea copiilor – subiect care va fi dezvoltat alături de alte lămuriri necesare într-un articol ce va completa acest pionierat al evadării din sclavie prin întoarcerea la sensul firesc al omului.
Feminitatea se diluează și apoi se termină când manifestările ei -celei care prin naștere este femeie, se opun transmiterii de energie bărbatului protector. Aici putem exemplifica puțin: Femeia „emancipată” prin feminism, femeia care acceptă „masculul-efeminat” și „crește” copiii în afara lipsei de valoare enunțată ca fiind „bărbatul protector” și „femeia energie” pentru acesta.

    Spuneam că vom reveni asupra acestui „status quo” de a fi „căldicel” deoarece reiese în mod evident că el este comun bărbatului și femeii în involuția actuală și este definitoriu pentru omul sclav.
A fi „fierbinte” și „rece”, într-o alternanță naturală, este o stare primordială, ancestrală și mai presus de toate este atributul fără echivoc al Creatorului pe care l-a sădit în ADN-ul omului pentru a confirma și a ne împlini misiunea comună nouă: A fi după chipul și asemănarea Lui.
Alterarea stărilor de „fierbinte” și „rece” de către cei care cunosc aceste forțe și puterea lor, care în manifestare sunt invincibile, este singura modalitate, prin care o mână de „artizani” ai luptei împotriva Creației, pot controla vremelnic puterea asupra oamenilor.
    Pentru că Scopul este simplu și aplicabil imediat, nu vom cădea în capcana complicării enunțurilor și a explicațiilor, vom trece direct la miezul problemei și la soluțiile aflate în înșăși ADN-ul omului.
Atât pentru bărbat cât și pentru femeie este nevoie de conștientizare, asumare și curaj. Toate acestea le avem prin naștere, fapt pentru care unii veți remarca imediat că lupta se duce pentru alterarea și modificarea ADN-ului.
    Conștientizând, asumându-ne și cu curajul faptelor, ne putem duce până la finalul vieții starea naturală, aceasta fiind posibilă doar prin consecvență și devenind astfel folositor/oare atât împlinirii personale ca ființă cocreatoare cât și fraților și surorilor cu care conviețuim planetar.
Curajul este cea mai mare provocare, căci dacă conștientizarea este interioară și asumarea este parțial interioară și exprimabilă în exterior, curajul este manifestare exterioară pură. Așa zisul curaj de introspecție este doar conștientizarea în sine și nu este cazul să facem confuzii.
Curajul este în mod axiomatic manifestare în planul acțiunilor fizice.
     „Fierbinte” ești când manifești curajul în fapte, „rece” ești când cu curaj pui stavilă oricăror tentații de a deveni căldicel. Iată așadar definiția simplă a curajului: Curajul este alternarea stărilor de „fierbinte” și „rece” prin manifestare fizică eliminând starea de „căldicel”.
Bărbatul este curajos manifestându-și consecvent protecția asupra semenilor, femeia este curajoasă oferind energie infinită bărbatului protector.

Ce este iubirea și dragostea ce este ?

   Iubirea la bărbați este curajul manifestat prin fapte care dovedesc și împlinesc capacitatea de protecție ca bărbat față de semeni, iar la femeie este dăruirea infinită de energie oferită bărbatului protector. Iubirea este ființa manifestată natural după chipul și asemănarea Creatorului.
Deși enunțul pare a se referi în cazul bărbatului doar la iubirea semenilor și nu și la iubirea unei femei-parteneră, iar la femei pare exact opusul respectiv iubirea unui bărbat-partener și nu și a semenilor, această aparentă „restrângere” a manifestării iubirii este exact esența ei și deschiderea către infinit.
Bărbatul care își protejează semenii va iubi prin faptele lui femeia-parteneră care îi dă energie și femeia care dă energie bărbatului protector își va iubi semenii prin menținerea nivelui de energie asupra bărbatului-partener care astfel își poate manifesta condiția naturală.

    Dragostea este însă sentimentul de iubire manifestat fizic în plan restrâns apropiat față de partener, copii, familie și „in extenso”, pentru a nu fi o deviere, o vulgaritate, este benefic exprimată doar către natură: M-am îndrăgostit de mare ! – astfel iubirea și dragostea nu sunt nici pe departe unul și același lucru, dar se întrepătrund sau mai exact se completează.
Dragostea este intimă și limitată la un număr natural de ființe (familia… apropiații care nu lasă loc de interpretări sau de manifestări ale vulgului) pe care le putem „mângâia-atinge” fizic, iar orice acțiune cu și din „dragoste” asupra altor oameni în afara sferei nautrale este pur și simplu vulgaritate și duce la o decădere apropiată de prostituție.
      Suntem făcuți să ne iubim toți semenii, dar este lipsit de moralitatea naturală să ne „îndrăgostim” de oricine, oricând și fără să vedem care este calea naturală a dragostei. De aceea ne vom permite un indiciu: Iubirea trebuie să preceadă dragostei. Iubind nu vom putea oferi dragostea noastră decât în condițiile naturale de mai sus și vom putea evita orice devieri.
Cei care sunt „fierbinți” și „reci”, după cum dictează împrejurările naturale ale momentului, vor fi întotdeauna iubitori prin fapte către toți semenii lor și îndrăgostiți doar de cei pe care i-am numit: partener/ă, copii, familie. Formele de dragoste pot fi exemplificate simplu: Soțul și soția (partenerii strict de parte bărbătească și femeiască) au relația cea mai completă ca intimitate fizică, copiii primesc dragostea părinților prin îmbrățișări, bunicii pot fi mângâiați pe obraz… Ieșirea din această zonă naturală a dragostei este deviere comportamentală și ne face căldicei.
Sperăm ca înțelesul acestor lucruri să treacă dincolo de cuvinte și să se conecteze la intuiția fiecăruia, căci altfel cuvintele vor fi lipsite de sens și aplicabilitate.

Sunt asasinatele „nepasionale” un mijloc de înlăturare a bărbăției și a feminității ?

   O să explicăm clar la ce facem referire ca fiind „asasinat nepasional” și care este importanța înțelegerii fenomenului indus, căci este indus prin manipulare colectivă. Înțelegerea acestui fenomen indus este necesară pentru a putea ieși din sclavie.
      Sunt două moduri de a „accepta” și a trece la asasinarea unui om, care este o formă de ucidere cu premeditare chiar și când există o „tulburare pasională” contextuală ce poate ascunde premeditarea în ochii cercetătorilor crimei.

    Primul mod este așa-zisa „asasinare pasională” care aparent are ca mobil o stare de fapt creată în timp și manifestată „impulsiv” datorită unor situații de incompatibilitate morală, afectivă, socială. De obicei se produce între doi parteneri de viață sau asupra terților care intervin în viața de cuplu printr-o imixtiune acceptată de către unul din parteneri, cunoscută în sens larg ca înșelarea partenerului.
Am folosit în mod voit expresia „așa-zisa” ca îndoială față de „mobilul pasional” deoarece vom indica că „asasinarea pasională” își are în fapt originea în manipularea socială, respectiv în acceptarea statutului de sclav, de căldicel.
„Mobilul pasional” este doar o consecință falsă care acoperă Adevărul cum că suntem împinși, aparent „in extremis”, de către cei care își doresc controlul puterii să ne asasinăm semenii pentru a crea acestor psihopați loc de multiple inginerii sociale. Despre „asasinarea pasională” vom vorbi pe larg într-un material viitor.
    Al doilea mod este „asasinarea nepasională”, care după cum se observă nu mai este pusă sub semnul îndoielii ca fiind „așa-zisă”, putând fi încadrată ca atare și explicit prin ceea ce este evident.
„Asasinatul nepasional” este instrumentul unui individ cu fapte și/sau intenții criminale, ori al unei grupări criminale, prin care se urmărește obținerea de foloase materiale, sau înlăturarea unui posibil pericol prin care criminalul, respectiv gruparea criminală, să fie expus public până la ajungerea în instanțele justiției (fie ea și una coruptă sau coruptibilă). Mai există și „asasinatul nepasional” care este doar o „consecință” a răzbunării asupra unui om care nu a putut fi împiedicat să devoaleze unele fapte criminale.

    Având tabloul sumar al celor două tipuri de asasinate (care conțin o plajă considerabilă de variații) vom face legătura între „asasinatul nepasional” și înlăturarea bărbăției și a feminității, mult mai simplu decât ar putea părea la o primă vedere.
Cei care vor să-și mențină puterea asupra sclavilor sunt în mod evident o organizație globală care nu ar avea șanse de reușită dacă nu s-ar camufla în așa zisele organizații de „protejare” a oamenilor, respectiv „Guvernele” și aparatele numite „Autorități” care le deservesc.
Putem constata fără drept de echivoc, atât istoric cât și în prezent, că „asasinatul nepasional” a fost folosit tot timpul de către acești psihopați globaliști și că în ciuda „protecției” oferite oamenilor față de unii indivizi sau grupări criminale, tocmai „Guvernele” sunt cei mai mari asasini, atât la nivel de individ cât și colectiv prin genociduri prea puțin identificate corect de către sclavi.
      Înlăturarea bărbăției și a feminității prin „asasinatele nepasionale” este bazată pe inducerea fricii asupra oamenilor, respectiv la bărbați pentru a avea „exemplele” a ceea ce pot păți dacă își manifestă cu curaj bărbăția prin protejarea semenilor, iar la femei urmărindu-se eliminarea asumării de a da energie bărbatului protector și spre a se orienta către „masculii” efeminați, sclavi căldicei și docili, devenind și ele asemenea.
     Din fericire aceste „asasinate nepasionale” la nivel individual, specific pe cazuri de oameni care sunt „fierbinți și reci”, au scăzut în ultimii zece ani și deși pare ireal la o cercetare mai atentă se confirmă.
     Din nefericire s-au amplificat genocidurile și este evident prin tot ce constatăm de la „Plandemia Covid” plus o multitudine de alte planuri „oculte” aflate în desfășurare și continuând cu posibilitatea unei conflagrații mondiale de care numai un inconștient se mai poate îndoi.
Cu toate acestea orice răsturnare de situație în favoarea eliberării din sclavie este posibilă tocmai acum datorită presiunii vizibile și crescânde asupra sclavilor.

     Bărbatul Protector și Femeia Energie nu pot fi opriți prin asasinare decât aparent, ei au plantat deja sămânța eliberării și întăresc valoarea spiritului de sacrificiu pentru semenii lor.
Genocidul Planetar este manifestarea slăbiciunii acestor psihopați care, nemaiavând alte „soluții” la îndemână pentru a opri revenirea la starea naturală a bărbatului și a femeii, apelează la ultima armă care îi va costa tocmai înfrângerea lor și Victoria Omului Natural.
     Ca o concluzie „asasinatul nepasional” individual poate duce la pierderea bărbăției și a feminității, dar neacoperind suficient de bine „necesitățile” psihopaților prin modul asasinatului individual, aceștia au fost nevoiți să treacă la genocid planetar sperând că vor înfrânge revenirea Bărbatului și a Femeii la starea Naturală.

Mai sunt asasinatele „nepasionale” de actualitate ?

     „Asasinatele nepasionale” individuale sunt tot mai puțin folosite, deci își pierd „actualitatea” și cresc la nivel de Genocid Planetar, doar că aceste crime colective se întorc împotriva asasinilor și se va constata în mod evident și direct proporțional că : Masa critică de Bărbați Protectori și Femei Energie, care vor înlătura cancerul „puterii” asupra omenirii ținută în sclavie, este deja un bulgăre de zăpadă ce nu mai poate fi oprit și nu numai că este în creștere, dar va îngropa tot răul într-o avalanșă implacabilă.

Ce facem ?

     Bărbatul este curajos manifestându-și consecvent protecția asupra semenilor, femeia este curajoasă oferind energie infinită bărbatului protector. Manifestați aceste atribute naturale și veți grăbi eliberarea din sclavie. Din păcate cei care cred că pot fi căldicei în continuare și că vor fenta evoluția lucrurilor, vor pieri alături de exponenții „puterii”, de sclavii din sistem care mai au o șansă atât timp cât mai respiră.

     Nu noi vă dorim pieirea și dacă ar fi doar despre „moarte”… ci voi vă sinucideți moral și fizic prin contribuția la genocidul planetar.

      Bărbatul și Femeia nu sunt „egali” fiindcă semnele identice se resping în mod natural, ei sunt doar completări necesare și funcționale atât timp cât se respectă starea naturală pe care o primim prin naștere.

     Fii Bărbat Protector ! Fii Femeie Energie !
Manifestă aceste atribute Naturale și vei descoperi adevărata libertate, vei descoperi „Tinerețe fără Bătrânețe și Viață fără de Moarte”
    Acestea sunt în ADN-ul tău !

    Recitiți cu calm și aprofundați cele expuse, este mai simplu decât pare: Conștiință, Asumare, Curaj. Sunt în tine, dar se manifestă doar când ești Fierbinte sau Rece -după caz, niciodată în stadiul de căldicel !

(Visited 466 times, 1 visits today)

 1. Am lăsat și eu un comentariu pentru completarea articolului , ….despre cea de a treia categorie naturală de oameni- virginii, … ca să vă ajut sa fiți impartiali …totuși …! Și nu mi l-ați acceptat spre publicare!

  Cu mulțumiri anticipate ,
  aștept publicarea.

 2. Rog să verificați intirzierea aprobării moderatorului!
  Apare și comentariul din 22 martie dar cînd scriu alt comentariu, altfel este ASCUNS pentru că nu a fost aprobat !
  Mulțumesc anticipat!

 3. Nu suntem nascuti barbati sau femei din punct de vedere psiho-emotional , ci virgini
  ( ulterior,
  prin libera alegere sau viol plus perioada de maturizare a aparatului de reproducere,

  AJUNGEM, devenim, … barbati sau femei, SAU ne mentinem statutul de virginitate avut din nastere )

   

  Deci a fi barbat sau femeie este REZULTATUL unui proces de citiva ani de maturizare, și de liberă alegere sau viol, si , … astfel nu suntem asa direct din nastere!! Ci toți acești factori contribuie la DEVENIREA, maturizarea , transformarea în bărbat sau femeie, sau menținerea statutului de virginitate din naștere cu neutilizarea aparatului de reproducere.

  Observati  va rog că există si o perceptie populara veche care asociaza copilaria cu inocenta, iar copiii cu ingerii, puritatea, sinceritatea, … !  V-ati intrebat de unde provine aceasta perceptie ?

  Daca am fi nascuti predeterminati la a fi barbati sau femei chiar de la nastere, NU s-ar mai putea percepe INOCENTA , care inocenta este DATA de neutralitatea statutului de virginitate si raportarea unora la ceilalti ca de la egal la egal, si neutru  dpdv emotional .

  Rog Adminul sa nu își „îngroape” capul în nisip ca să nu vadă un fapt vizibil cu ochiul liber! Și să nu discrimineze oamenii naturali , virginitatea este ceva natural prin naștere! Dacă majoritatea o refuză și dorește maturizarea – nu înseamnă că ceilalți să fie martirizați sau marginalizați!

  Oricum rămîne Fiecare cu ce-a ales!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.